Kirjautuminen palveluunKyläpäällikkövalmennus

Vuosikello

Vuosikello

Yhdistyksen säännöt sanelevat ja rytmittävät yhdistyksen lakisääteisen toiminnan. Säännöissä on kerrottu, kuinka monta virallista kokousta (vuosikokousta tai kevät- ja syyskokous) yhdistyksellä täytyy vuodessa olla.

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät nämä kokoukset. Niissä valitaan mm. yhdistyksen hallitus, jonka tehtävä on toimeenpanna ja toteuttaa yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa päätetyt asiat.

Sääntöjen määräämiä vuosittain toteutettavia asioita ovat suunnittelu (yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma), historian kirjoittaminen (toiminta- ja talouskertomuksen laatiminen) ja yhdistyksen toimivan johdon (hallitus ja puheenjohtaja) valitseminen. Sääntömääräisten kokousten välillä yhdistyksen hallitus kokoontuu niin usein kuin toiminnan toteuttaminen vaatii.

Vuosikellon suunnittelu alkaa aina edellisenä vuonna, jonka aikana yhdistyksen hallitus valmistelee seuraavan vuoden toiminnan ja talouden, tekee seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman. Ajoissa huolehditaan myös siitä, että yhdistyksen hallituksen vaihtuessa kysytään ennakkoon hallitukseen valittavien suostumus.

Vuoden alussa, ennen kevätkokousta, yhdistyksen hallituksen täytyy huolehtia siitä, että yhdistyksen historiaan lisätään kertomus edellisestä vuodesta. Tämä tarkoittaa, että puheenjohtaja ja sihteeri laativat yhdistyksen toimintakertomuksen ja taloudenhoitaja talouskertomuksen. Kertomukset saavat laillisuuden, kun ne tulevat hyväksytyiksi yhdistyksen virallisessa kokouksessa. Vuosikello täydentyy toimintasuunnitelman tultua hyväksytyksi niillä toiminnoilla, mitä siinä on.

 

1 kokouksen malli

Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen kokousta vuodessa:

  • Kokouksessa päätetään edellisen vuoden toiminta- ja talouskertomuksen ja kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen (valituilta kysytään suostumus ennen kokousta).
  • Säänöissä on annettu aika mihin mennessä yleinen kokous on pidettävä (usein se on joko maalis- tai huhtikuun loppuun mennessä).
  • Toimintakelloon lisätään yhdistyksen toimintasuunnitelmaan hyväksytyt aktiviteetit
  • Yhdistyksen hallitus voi pitää vuoden mittaan kokouksia niin usein kuin se on tarpeen yhdistyksen toiminnan toteutumisen kannalta.

Kuukausi

Toiminta

Tammikuu

hallituksen tilikokous; yhdistyksen toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Helmikuu

tilit tilintarkastajille, yhdistyksen toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Maaliskuu

hallituksen kokous ja vuosikokous; yhdistyksen toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Huhtikuu

hallituksen järjestäytymiskokous; toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Toukokuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Kesäkuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Heinäkuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Elokuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Syyskuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja; hallituksen kokous, seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu aloitetaan

Lokakuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja; tarvittaessa hallituksen kokous, seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua

Marraskuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja; hallituksen kokous, seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu aloitetaan

Joulukuu

toimintasuunnitelmassa olevat juhlapyhiin liittyvät kylän aktiviteetit

 

2 kokouksen malli

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa:

  • Kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden toiminta- ja talouskertomus ja päätetään niiden hyväksymisestä, säänöissä määrätään mihin mennessä kokous on pidettävä (usein maalis- tai huhtikuun loppuun mennessä)
  •  Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valitaan hallituksen jäsenet tulevalle vuodelle (valittavilta kysytään suostumus etukäteen), säänöissä määrätään mihin mennessä kokous on pidettävä (usein loka- tai marraskuun loppuun mennessä)
  • Toimintakello täydentyy yleisen kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti
  •  Yhdistyksen hallitus kokoontuu kokoukseen niin usein kuin se toiminnan toteutumisen kannalta on tarpeellista

 

Kuukausi

Toiminta

Tammikuu

uuden hallituksen järjestäytymiskokous; hallituksen tilikokous; yhdistyksen toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Helmikuu

tilit tilintarkastajille, yhdistyksen toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Maaliskuu

hallituksen kokous ja vuosikokous; yhdistyksen toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Huhtikuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Toukokuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Kesäkuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Heinäkuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Elokuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Syyskuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja, hallituksen kokous, seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu; hallituksen erovuoroisten jäsenten toteaminen ja uusien valinnan valmistelu

Lokakuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja; hallituksen kokous ja yhdistyksen syyskokous, seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen ja hallituksen jäsenten hyväksyminen seuraavaksi toimintavuodeksi

Marraskuu

toimintasuunnitelmassa olevia aktiviteetteja

Joulukuu

toimintasuunnitelmassa olevat juhlapyhiin liittyvät kylän aktiviteetit